جلسه پنجم روشهای آماری(واریانس ،انحراف استاندارد ،تصحیح شپرد)

جلسه پنجم(روشهای اماری)

واریانس ،انحراف استاندارد، تصحیح شپرد،

انحراف استاندارد مرکب،..

برای دانلود بر روی تصویر کلیک کنید

/ 0 نظر / 61 بازدید